Michal je vedoucím vývoje v oblasti datové analýzy. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu informatiky a statistiky. V rámci své VaV činnosti se věnuje datové analýze, bayesovské statistice, či modelování časových řad.

+420 774 372 831
  michal.dufek@cyrrusadvisory.cz
  Michal Dufek