Poskytujeme signály generované našimi obchodními systémy

Naše AOS fungují na světových burzovních trzích (NYMEX, COMEX, NYSE Arca).
Automatické obchodní systémy stavíme na vlastní infrastruktuře, na trhy přistupujeme zpravidla prostřednictvím Interactive Brokers.

Nabízíme rozvoj a vylepšení obchodních strategií

Zvyšujeme výkonnost vašich obchodních strategií pomocí genetické optimalizace, strojového učení a modelování časových řad.

Každá obchodní strategie může být vyztužena, případně vylepšena v některém z následujících bodů:

  • automatizace = zefektivnění workflow (skenování trhu/hledání příležitostí, backtesting, příprava dat, exekuce),
  • robustnost (využití statistiky odhalující vztahy mezi „hluchými místy“ na equity curve a tržními, byť třeba nepozorovanými, jevy),
  • optimalizace (zapojení více nekorelovaných aktiv) za účelem snížení rizik/drawdownů a drawdown period.

Postup tvorby pokročilých obchodních systémů si můžete prohlédnout zde.