Vytváříme univerzálně využitelné nástroje pro analytiky a portfolio manažery

RelativeValuesLab

Relative-Values je obchodní přístup, do kterého můžeme zařadit druhy arbitráží, long/short strategie, pair-trading apod. Společným jmenovatelem přístupu je fakt, že obchodník hledá dvojice finančních aktiv, které mezi sebou mají nějakou „ekonomickou“ vazbu a sleduje vzájemné (relativní – odtud plyne název přístupu relative values) ocenění těchto dvou aktiv. V situaci, kdy dojde k distorzi v relativním ocenění, obchodník nalézá obchodní příležitost (tzv. svůj trh) a tuto situaci využívá otevřením obchodních pozic, které profi tují z postupného vymizení této „chyby“ v ocenění. Strategie long/short, která je v rámci skupiny relative-values, je nejčastěji využívanou obchodní strategií hedgovými fondy.

Praktické využití:
Po pádu Lehman Brothers na trhu nastal stav, kdy v důsledku globálního napětí a zvýšené volatility byly ceny CDS na vládní dluhopisy České republiky vyšší než ceny CDS na dluhopisy české společnosti ČEZ. Viděno optikou teorie, která říká že „riziko jedné společnosti“ = „riziko země, ve které se společnost obchoduje“ + „specifické riziko odvětví/konkrétní firmy“ se jeví tato situace jako nesmyslná, a tudíž dočasná. Motivací uživatele modulu relative values je tyto distorze
objevovat v reálném čase a využívat obchodních příležitostí, které tyto situace nabízí.

PatternLab

Obchodní myšlenka postavená na pozorování cenových vzorů je velmi jednoduchá: pokud pozoruji určitý vzor (systematickou chybu) v cenovém vývoji, tak získáváme z trhu informaci o tom, že nastává situace, která je mi známá a že pozoruji proces, ve kterém vím, co konkrétně se na trhu děje. Obchodníci této situaci říkají “najít svůj trh”. Využití této situace je intuitivní – pokud víme kdo, co a proč na trhu provádí, mohu dle této situace složit svůj obchodní příkaz tak, abych participoval na cenovém pohybu.

Praktické využití:
Obchodník, který vyhledává obchodní příležitosti na futures na ropu si vybere cenový vzor, který identifikuje místo očekávaného průrazu a následně zadá parametry daného obchodu (stop loss, profit target, testované aktivum) a během okamžiku dostane výsledky. Pokud jsou výsledky pozitivní, zapne si notifikace, které jej informují vždy, když se vzor na ropě (nebo jiném sledovaném aktivu) objeví. Podívejte se, jakým způsobem aplikaci využít.

StockPickingLab

Najděte nejvhodnější akciové tituly díky našemu na míru šitému nástroji! V našem screeneru nejprve intuitivně volíte filtry, díky kterým vyjadřujete svoje preference. V důsledku Vašeho výběru dojde k nastavení hodnoticího modelu, který seřadí „nejlepší“ tituly pro dnešní den. Tento modul ocení zejména odborně zdatní analytici.

Praktické využití:
Analytik/portfolio manažer stráví každý den několik hodin hledáním vhodných akcií k nákupu. V naší aplikaci pouze navolí základní rysy investice (měnu, rizikovost, investiční horizont) a během několika okamžiků dostane žebříček nejlepších titulů.

Vyvíjíme analytický software „na klíč“

ETF flow – Nálada na amerických trzích

Zobrazuje sentiment vývoje jednotlivých sektorů americké ekonomiky prostřednictvím nestabilit v toku ETF zastupujících sektory americké ekonomiky. Okamžiky, kdy je vývoj toku excesivní, signalizují přecenění, nebo naopak podhodnocení daného sektoru. Využití spočívá ve sledování sentimentu na širokých akciových trzích, který analytikovi poskytuje potřebný přehled o vývoji globálního finančního trhu.

Indikátor překoupenosti u ETF SPY s vyznačenými extrémy:

Výsledovka

Aplikace analytikovi poskytuje přehled o aktuálně vyhlašovaných výsledcích společností obchodovaných na amerických a evropských trzích (kdo vyhlašuje výsledky, jaké jsou očekávané výsledky, bilanci rozdílů mezi výsledky a jejich odhady – jak historicky reagovala cena na vyhlášení). Například analytik sledující společnost Deutsche Boerse AG dostává přehled o tom, jak trhy v posledních čtvrtletích absorbovaly nové informace.

BTSA – aplikace pro backtesting a analýzu obchodních strategií

Každý, kdo vyvíjí vlastní obchodní strategie ví, že být schopný porovnávat jejich výkonnostní parametry je naprosto klíčové. Náš VaV tým si vytvořil diagnostickou aplikaci, která je postavená na open-source knihovně BackTrader. BTSA slouží k provádění backtestů vyvíjených strategií a analýze jejich výsledků. Využitím backtesteru a analýzeru uživatel získává nástroj, který dodává výsledky vyvíjených strategií např. o kumulovaném výnosu, maximálním poklesu účtu, Sharpe ratiu, ale i o vývoji těchto veličin pro podkladové aktivum, čímž získává benchmark pro testovanou strategii.