Tým „Financial research software“ společnosti CCF RESEARCH, a.s. je složen ze statistiků, datových analytiků, programátorů a traderů.

Našim cílem je dosahovat lepších a stabilnějších výsledků, snižovat riziko a také provozní náklady na správu aktiv.  Ověřujeme a implementujeme myšlenky a matematické postupy, které jsou v matematické a IT teorii zcela nové.

Výstupy výzkumu a vývoje přenášíme do dílčích aplikací využívaných správci portfolia. V roce 2020 představíme unikátní obchodní platformu, využitelnou na globálních finančních a měnových trzích, fungující na bázi tzv. metastrategií, tedy vrstvy nad samotnou obchodní strategií, která má za cíl definovat, sledovat, vyhodnocovat a reagovat kdy má a kdy nemá obchodní strategie obchodovat.

 

Michal je vedoucím vývoje Financial research software. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu informatiky a statistiky. V rámci své VaV činnosti se věnuje datové analýze, bayesovské statistice, či modelování časových řad.

+420 774 372 831
  michal.dufek@ccfr.cz
  Michal Dufek