Popis produktu

Stockpicking Model doporučuje nejvhodnější akcie pro sestavení long&short portfolia a je založený na analýze makroprediktorů, pro firmu specifických prediktorů a následné bayesovské selekci prediktorů.

Aplikace může být použita jako nástroj pro podporu rozhodování nebo mohou být výstupy kopírovány a použity k sestavení portfolia.

Uživatel si může zvolit svůj investiční (rebalanční) horizont, po kterém bude rebalancovat svoje portfolio: den, týden, měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců. Po uplynutí této doby pak uživatel dostává nové vstupy, na jejichž základě přeskupí své akciové portfolio.

Další rozvoj

Aktuálně doděláváme přímé napojení na Interactive Brokers, tak aby rebalance probíhala automaticky bez nutnosti ručního zadávání.

Odkaz: Stock_Picker ProductSheet

 

IDEA

done

R&D

done

POC

done

PRODUCT

clear